Op 14 oktober, middenin de Herfstvakantie en terwijl het Gouden IJzer in volle gang was, werd de Lockdown Light afgekondigd, die voorlopig tot en met 27 oktober a.s. zal duren. Onderdeel van deze lockdown was een verbod op het houden van wedstrijden, wat jammer genoeg een abrupt einde van het strak georganiseerde Gouden IJzer betekende.

We zien dat de KNHS zich sterker dan bij de eerdere lockdown heeft opgesteld als belangenbehartiger voor de paardensport in de volle breedte. Toch zien we dat de huidige regelingen vooral opgesteld lijken te zijn voor breedtesport als voetbal of hockey. Voor de paardensport, waar we vanzelf al minstens anderhalve meter afstand houden, wringen de huidige regels aan meerdere kanten. Maar het is een gegeven waar we het mee te doen hebben.

Als manegebestuur hebben we er steeds voor gekozen om de manege zo maximaal mogelijk open te houden voor de paardensport. Dit heeft geleid tot een aantal keuzes, die we hieronder toelichten.

Grooms welkom

Als je naar het meest recente Corona-protocol van de KNHS kijkt, zijn alleen ruiters met hun paarden toegestaan tijdens lessen. Op basis van het protocol moeten ouders nadat zij hun kind met pony of paard hebben gebracht, weer vertrekken. Het KNHS-protocol biedt echter ruimte voor aanwezigheid van ouders zover noodzakelijke hulp geboden moet worden tijdens de sport. Om deze reden hebben we ervoor gekozen ouders toe te laten tijdens de lessen, vanwege hulp bij het aansingelen etc en met name voor hulp voor het onfortuinlijke geval van een calamiteit. Wij vinden het niet verantwoord om een instructeur er dan alleen voor te laten staan.

IBOP

Op 3 en 4 november aanstaande zijn de IBOP-dagen gepland. De KWPN heeft afgelopen zomer na intensief overleg met de betrokken ministeries toestemming gekregen om de keuringen en IBOP-dagen door te laten gaan, zij het met strikte maatregelen. Wij hebben vervolgens overleg gehad met de Gemeente Raalte en de Gemeente heeft ons toestemming gegeven om de IBOP in onze manege te laten plaatsvinden.

We hebben wisselende geluiden gehoord over ons besluit de IBOP-dagen door te laten gaan. Het aantal in de manege aanwezige combinaties tijdens een IBOP is niet wezenlijk anders dan tijdens bijvoorbeeld een wedstrijd als het Gouden IJzer en hier voelen we allemaal wel dat de lockdown-regels soms vreemd ‘uitpakken’. Toch is er een verschil tussen een wedstrijd als het Gouden IJzer en de IBOP-keuring: het eerste is verboden, het tweede is toegestaan. Wij vinden het van belang voor de sport, de fokkers (en daarmee de toekomst van de sport) en het aanzien van onze accommodatie dat de IBOP in Luttenberg plaatsvindt en doorgaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de Corona maatregelen in onze accommodatie goed kunnen waarborgen. Daarnaast heeft ook de organisatie van de IBOP alle te treffen maatregelen genomen en nemen zij dit uitermate serieus.

Op 3 en 4 november kan er vanwege de IBOP overdag niet vrij gereden worden. De lessen gaan ’s avonds wel gewoon door.

Lessen PSV Lemelerveld

We hebben in maart onder alle Luttenbergse ruiters een enquête gehouden over de afspraken met Lemelerveld. Er was een ruime meerderheid voor het continueren van de afspraken en we kregen ook een aantal praktische tips die we zoveel mogelijk hebben meegenomen in de evaluatie die we met PSV Lemelerveld hebben gehad. Vanaf maandag 2 november tot en met 31 maart zullen de lessen van PSV Lemelerveld weer worden gehouden in onze manege, op maandagavond  in de kleine bak en woensdagavond in de grote bak.

Verder gelden voor het gebruik van onze manege dezelfde voorwaarden als voor onze eigen verenigingen. Dat betekent: het betalen van huur, het draaien van bardiensten (voor zover van toepassing onder de huidige omstandigheden) en het recht op vrij rijden.

Omdat Lemelerveld nu een aantal jaren onder deze voorwaarden gebruik maakt van de accommodatie, zijn wij van mening dat wij de vereniging ook in deze Corona tijd toegang kunnen geven tot onze accommodatie. Uiteraard rekening houdend met alle maatregelen en voorwaarden die we met elkaar hebben bepaald. De lesuren zijn te vinden op de website.

Mocht de persconferentie van aanstaande dinsdag 27 oktober leiden tot andere maatregelen en/of inzichten, dan informeren wij jullie zo snel mogelijk.

Voor nu: houd vol en blijf gezond! En blijf genieten van onze mooie sport!

Met vriendelijke groet,

Jeanet, Tim, Loes, Cas, Willemien, Anton, Annemieke en Jan

PS: Bij vragen of opmerkingen, schroom niet om met één van ons contact op te nemen.

Corona update 24 oktober 2020