Er staat de komende tijd veel te gebeuren. Hierdoor is in de periode van maandag 4 tot en met zondag 24 september de kleine bak niet beschikbaar voor lesmomenten en vrij rijden. We nemen jullie graag mee in de activiteiten van de komende periode.

Knoll’nfeestOp zaterdag 9 september vindt het Knoll’nfeest plaats.
De voorbereidingen zijn in volle gang en ook de kaartverkoop is goed op stoom. Vanaf maandag 4 september vindt de opbouw plaats, daarmee kunnen de lesavonden niet in de manege plaatsvinden. Afbouw gebeurt op zondag 10 en maandag 11 september.
Leden van de verenigingen worden geacht te helpen met het afbouwen en opruimen op zondag 10 september om 13:00 uur. Kun je hierbij niet aanwezig zijn, meld je dan tijdig bij Theo (Recreanten) of Miranda (PSV). Ook buiten de zondag om kunnen we hulp gebruiken.
BeregeningsinstallatieZoals in de laatste nieuwsbrief gecommuniceerd is de beregeningsinstallatie aan vervanging toe. De verdeling van het water, met name in de kleine bak, leidt ertoe dat we maatregelen moeten treffen. We hebben de mogelijkheden onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de aanschaf van een nieuwe beregeningsinstallatie in verhouding tot andere opties geen verstandige investering is. We hebben daarom het volgende besloten:
Eb- en vloedbodem kleine rij-hal
We investeren in een volledig nieuwe bodem in de kleine bak. Hier komt een Hans van Langen eb-en vloed bodem in.
Waarom dit besluit:
1: De kwaliteit van de bak is achteruitgegaan en daarmee niet meer geschikt voor intensief (professioneel) gebruik (losspringen). In de huidige situatie betreft dit vernieuwing – aanvulling door Agterberg hetgeen een behoorlijke investering met zich meebrengt2: Een nieuwe beregeningsinstallatie kost 2/3 van een volledige nieuwe eb en vloed bak3: Een eb-en vloed systeem regelt zichzelf, dus geen handmatig sproeien en inzet van vrijwilligers meer nodig (uiteraard moet er wel gesleept worden). Hiermee ontstaat ook een constante kwaliteit van de bodem.
4: Weinig verdamping in de hal waardoor waterniveau lang op peil blijftHiermee zijn we van mening een goede investering te doen voor de toekomst.
Wat betekent dit?
1: De huidige bodem van de kleine rijhal wordt verkocht.Er hebben zich inmiddels 5 gegadigden gemeld. Deze mensen worden op korte termijn geïnformeerd over het verkoopproces.2: De bodem wordt direct na het Knoll’nfeest verwijderd (12 september). Ook wordt er een deel van de leemlaag verwijderd,
3: De week van 12 september wordt de eb- en vloedbodem aangelegd4: Vanaf zaterdag 23 september is de kleine bak weer beschikbaar voor de opbouw van de clubkampioenschappenDe kleine bak is hiermee van maandag 4 september t/m zondag 24 september “buiten gebruik”.

Beperkte beschikbaarheid bak door (verbeter)werkzaamheden