Op dinsdag 17 november heeft opnieuw een persconferentie plaatsgevonden. Hierin is medegedeeld dat we teruggaan naar de maatregelen zoals deze golden vanaf 14 oktober. Dit betekent vooral dat vanaf afgelopen donderdag 19 november ook weer volledige groepslessen kunnen plaatsvinden voor onze ruiters van 18 jaar en ouder, mits de afstand van 1,5 meter wordt aangehouden. In het algemeen blijft gelden dat we de regels van de KNHS volgen.

Verder zullen we nog even geduld moeten hebben, voor het goede doel, waarbij onze gezondheid centraal staat en we verder uitzien naar verruiming van ons mooie verenigingsleven.

In de afgelopen tijd zijn verschillende berichten voorbij gekomen. Voor alle duidelijkheid vinden jullie onderstaand de huidige regels voor onze manege nog even op de rij.

Lessen in de manege

Voor zowel volwassen ruiters als ponyclubleden kunnen de lessen en trainingen doorgaan. Voor volwassenen geldt dat onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Bij de lessen is géén publiek toegestaan.

Iedere ruiter mag een groom meenemen, voor noodzakelijke hulp bij het rijden. Dit betekent voor de ouders van ponyclubleden, dat zij mee mogen naar binnen en -met onderling 1,5 meter afstand- naast de rijbaan aanwezig mogen zijn tijdens de les voor hulp bij aansingelen, zweepjes aanreiken of eventuele calamiteiten. Hierbij is het dringende advies een mondkapje te dragen.

Voor iedereen geldt, dat men na de les zo snel mogelijk de manege moet verlaten. Wij zien hierbij losrijden en uitstappen als onderdeel van de les.

Vrij rijden

Vrij rijden is voor iedereen toegestaan. Wel mogen er maximaal 30 personen per rijhal zijn en moeten volwassenen onderling minimaal 1,5 meter afstand houden.

Ook bij vrij rijden geldt, dat géén publiek is toegestaan, dat een groom (liefst met mondkapje en 1,5 meter afstand) aanwezig mag zijn voor noodzakelijke hulp bij het rijden en dat na het uitstappen de manege direct moet worden verlaten.

Wedstrijden

Helaas mogen geen officiële wedstrijden worden verreden. Voor volwassenen geldt een absoluut wedstrijdverbod, voor de ponyclub is het mogelijk om een onderlinge wedstrijd te verrijden, zonder publiek.

Gezondheidscheck en mondkap

Voor iedereen geldt: blijf thuis als je klachten hebt!

Bij binnenkomst moet iedereen zich registreren voor eventueel contactonderzoek. Hier vindt ook de gezondheidscheck plaats. De gezondheidscheck is verplicht voorafgaand aan iedere les en training/vrij rijden.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt het dringende advies een mondkapje te dragen binnen de manege. Tijdens het rijden mag de mondkap af. Vanaf 1 december wordt het dringende advies omgezet in een plicht.

Corona update 20 november 2020