Vanaf 25 september j.l. gelden nieuwe wettelijke regels. Deze nieuwe regelgeving heeft voor ons direct betrekking op het gebruik van de bar in de foyer (kantine).
De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven.

Gebruik van de bar in de foyer (kantine)

De foyer (kantine) valt onder de regels van de horeca. Indien er door de vereniging wordt gekozen om de bar open te stellen gedurende een verenigingsavond, geldt een een corona-testverplichting. Dat is ook van toepassing bij onze amateurwedstrijden (concoursen) of andere georganiseerde bijeenkomsten.

Tijdens clubavonden ligt de controle-verplichting bij de verenigingen zelf. Bij sportevenementen waarbij we drukte verwachten, zal het Stichtingsbestuur de verantwoordelijkheid nemen voor de controle. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dit praktisch kunnen inkleden.

Om de corona-test praktisch te kunnen uitvoeren stelt de stichting een mobiele telefoon beschikbaar, die is voorzien van een ‘corona-check-app’. Hiermee kan de QR code van de bezoeker worden gescand en eenvoudig worden vastgesteld of toegang mogelijk is. Ook kan de ‘check’ worden gebaseerd op een ‘herstelverklaring’, ‘bewijs van vaccinatie’, ‘herstelverklaring’ of een recente negatieve PCR-test.
Om het administratief eenvoudig te houden hanteren we de gebruikelijke ‘gezondheidscheck-formulieren’ bij de ingang van de foyer (kantine). De bezoeker vermeldt daarop zelf zijn/haar naam waarna deze na controle door de verantwoordelijke persoon wordt afgetekend d.m.v. een paraaf.


Gebruik van de patatkeuken (beneden) als afhaalpunt


Als er uitsluitend voor wordt gekozen om de patatkeuken beneden te gebruiken als afhaalpunt is geen corona-testverplichting van toepassing.


Overige informatie

Bij amateurwedstrijden gelden in principe geen aanvullende maatregelen op wat bovenstaand is genoemd.
Voor grote evenementen in het algemeen geldt wel een corona-test verplichting.
Bij twijfel, zoals bij sportwedstrijden (concoursen) waarbij veel bezoek wordt verwacht, vindt afstemming plaats tussen de betreffende vereniging en de stichting, met als doel het zo veilig en praktisch mogelijk te kunnen organiseren.

De meest recente informatie vanuit de KNHS is te lezen via deze link

Corona maatregelen vanaf 25 september 2021