Inmiddels zijn er vanuit de overheid versoepelingen aangekondigd m.b.t. Covid-19.
Dat is positief nieuws voor onze sportaccommodatie!

Met de versoepelingen mogen wij vanaf 1 juli weer binnen rijden, zowel door deelname aan de les of gewoon vrij rijden. Daarbij mag ook gebruik gemaakt worden van de toiletten.
De verenigingen bepalen zelf of er gebruik gemaakt kan worden van de foyer.

Voor zowel het gebruik maken van de rijhallen, toiletten als de foyer gelden strikte regels vanuit de overheid. Zo moet worden geregistreerd wie er gebruik maakt van de manege. Kom je als bezoeker of om vrij te rijden, dan is het verplicht om jezelf te registreren op de aanwezige registratielijst. Voor wat betreft de foyer moeten wij ons bovendien ook houden aan het landelijke horecaprotocol. Wat dit allemaal inhoudt en wat wij als manege hebben gedaan om aan de richtlijnen te kunnen voldoen, kun je via deze link bekijken op onze website.

We blijven ons verder aan de algemene en overige sociale en hygiëne maatregelen houden, waaronder:

  • Vermijd drukte
  • Was je handen vaak met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
  • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
  • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Als stichting hebben wij inmiddels alle maatregelen genomen voor wat betreft de inrichting, hygiëne en administratieve organisatie ervan. Van iedereen die gebruik maakt van de accommodatie vragen wij om de regels strikt na te leven.

Zolang we ons allemaal netjes aan de regels houden, brengen we onszelf en anderen niet in gevaar en kunnen we genieten van onze mooie sport en de gezelligheid die dat met zich meebrengt.

Stichting Manege De Luttenberg

Versoepelingen m.i.v. 1 juli 2020