Op 1 november 1978 vond de eerste vergadering plaats, waar gesproken werd over de mogelijke bouw van een rijhal. In december 1976 werd een voorlopig dagelijks bestuur gekozen en in mei 1977 volgende de officiële oprichting van de "Stichting Manege de Luttenberg".

Na aankoop van grond van de familie Alferink werd in 1977/1978 een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste rijhal. Financiering werd gerealiseerd via diverse subsidies en de verkoop van obligaties. Bij de bank, de rijvereniging en ponyclub werden leningen afgesloten. De bouw werd uitgevoerd door de Resa uit Deventer, samen met veel zelfwerkzaamheden van een groot aantal vrijwilligers. Hierdoor kon aanzienlijk op de bouwkosten worden bespaard. Toen in 1985 de verenigingen aangaven, dat er een inrijhal moest komen is het bestuur aan de slag gegaan met de voorbereidingen hiervoor. Opnieuw moest grond worden aangekocht van de familie Alferink, er werd een begroting opgesteld alsmede een financieringsplan. In september 1990 is het dan eindelijk zover. Besloten werd tot de bouw van een rijhal van 65 x 36,80 m. Via wederom verkoop van obligaties en een gemeentelijke subsidie werd het financieel haalbaar. De casco bouw werd door de Luttenbergse firma Jansman uitgevoerd en ook hier zijn onze vrijwilligers druk in de weer geweest om de bouw van deze hal te realiseren. Op 8 juni 1991 werd de nieuwe rijhal officieel geopend door de toenmalige burgemeester Zuidwijk.

Om de exploitatie te kunnen bekostigen werd een aparte stichting gevormd, de Stichting Wegraces op de Luttenbergring, die in juni 1997 de eerste motorrace op de Luttenbergring organiseerde.

In augustus 2003 werd een feestje gegeven ter ere van het 25-jarig bestaan van de manege.